DEPARK'a Dair Merak Ettiğiniz Herşey...

 |  || DEPARK'a Dair Merak Ettiğiniz Herşey...
1 Şubat 2016

DEPARK'a Dair Merak Ettiğiniz Herşey...

  • 1 Şubat 2016
  • 535 Görüntülenme
  • 0 YORUM

Ege Life | DEPARK'a Dair Merak Ettiğiniz Herşey...Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK)

Genel Müdürü S. Necip Özbey ile EGE LIFE'a özel keyifli bir söyleşi yaptık...Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1977 - 2001 yılları arasında çimento, kağıt üretimi, gemi inşaa, bilişim ve tekstil sektörlerinde profesyonel, sonrasında bilişim ve tekstil sektörlerinde kendi işini kuran birisi olarak 15 yıl çalıştım. 2001 yılında aldığım bir davet üzerine Rektör Danışmanı olarak çalışmaya başladığım Akdeniz Üniversitesinde Antalya Teknokentin kuruluşunu yapmak üzere görevlendirildim. Kısaca teknoloji yönetimi diye adlandırabileceğimiz, üniversite ile sanayinin bir arada olmasıyla yürüyen bu sektörde, Antalya Teknokent Kurucu Genel Müdürü olarak 7 yıl, ardından Ankara’da ODTÜ Teknokentte Ostim Merkez Direktörü olarak 5 yıl devam eden çalışmalarımı şu an Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici Şirketi DEPARK’ta Genel Müdür olarak sürdürüyorum. İş yaşamımda edindiğim birçok deneyimimi bu sektörde oldukça aktif ve verimli olarak kullandığımı düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği gibi bir mesleğimin olmasının başarıma önemli bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bir Karşıyakalı olarak 12 yıl aradan sonra tekrar İzmirde çalışmaktan çok mutluyum.


Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknokentler hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?
Uluslararası Bilim Parkları Derneğinin “Asıl amacı; toplumun zenginliğini, yenilik kültürünü ve ilgili iş ve bilgi-bazlı kurumlarının rekabetçiliğini teşvik ederek arttırmak olan ve uzman profesyoneller tarafından yönetilen organizasyonlar” diye tanımladığı teknoparkları kısaca “Inovasyon odaklı kümelenmeler” olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde 2001 yılında çıkarılan 4691 Sayılı TGB Yasasında “Teknoloji Geliştirme Bölgesi ; TGB” olarak bahsedilerek gündemimize giren, (aralarında nüans farkları olsa da) teknokent, teknopolis, bilim parkı gibi isimlerle de anılan bu yapıların tüm dünyada kabul görmüş en yaygın kullanılan adının “teknopark” olduğu söylenebilir. Dünyada 1940’lı yılların sonlarından itibaren görülmeye başlayan teknoparkların sayısının bugün 4.000’den fazla olduğu, bunların %25’inin 1990-1999 yılları arasında, %50’sinin de 2000 yılından sonra kurulduğu biliniyor. Teknoparklarda yer alan girişimci firmaların %90’ının Avrupa Birliği standartlarına göre KOBİ niteliğinde oluşu göz önüne alındığında bu yapıların yenilikçi girişimciler için ne kadar önemli bir fırsat yarattığı kolayca anlaşılabilir. 


Ülkemizde kurulan teknopark sayısı kaçtır, Dokuz Eylül Teknopark nerededir?
Her geçen gün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurularla artmakta olan teknoparklar 2016 yılı başı itibariyle (Bakanlar Kurulunun onayından geçen) 62 sayısına ulaştığı, bunlardan 46’sının aktif olarak çalıştığı bilinmektedir. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2013 yılında ilan edilmiş, yönetici şirketi DEPARK A.Ş. kurulmuş ve 6 girişimci firmanın bölgede faaliyete geçmesiyle aktif teknoparkların 35’incisi olmuştur. 2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Değerlendirmesine giren 36 teknopark arasında katılan DEPARK, bu değerlendirme sonucu genç (ilk 5 yılı içinde olan) teknoparklar arasında 1. Sırada, tüm teknoparklar arasında (listeye ilk defa girerek) 7. Sırada yer almıştır.   


Teknoparkta faaliyet gösteren kaç firma ve kaç çalışan var?
Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Yerleşkesindeki (Buca) TGB-1 Bölgesinde ALFA ve BETA binalarında, İnciraltı Yerleşkesindeki (Balçova) TGB-2 Bölgesinde NAR ve ZEYTİN Binalarında yer alan girişimci firma sayısı 2016 yılı başı itibariyle toplam yaklaşık 110, çalışan sayısı yaklaşık 650 olmuştur. 


Firmalara ne gibi destekler veriyorsunuz?
Teknoparkta yer alan girişimci firmalar 4691 Sayılı TGB ve 5746 Sayılı Arge yasalarının kendilerine tanıdığı avantajlarının yanı sıra üniversitenin akademisyen ve araştırma alt yapılarından faydalanmaları, üniversite ile çeşitli konularda işbirliği yapmaları, birbirleriyle olan işbirlikleri, ortaklaşa rekabet, projeleri için alabilecekleri destekler, fikri sınai mülkiyet hakları, melek yatırımcılarla ve risk sermayedarlarıyla kurulacak bağlantılar konusunda DEPARK’tan destek alabilmektedirler. Teknopark firmaları arasında kurulan bu ilişkiler güçlendikçe oluşan eko sistem bölgenin girişimciler için cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır.


Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız?

DEPARK Tınaztepe yerleşkesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer almaktadır. DEPARK İnciraltı yerleşkesi de ise sağlık temalı bir teknoparktır. Bu kapsamda DEPARK Sağlık’ta biyoteknoloji ve tıp teknolojileri alanında çalışacak arge firmaları yer almaktadır. DEPARK Sağlık Teknoparkı Türkiye’nin  ilk sağlık temalı teknoparkı olmuştur. Bu temayı destekleyen ekosistemde deneyimli Üniversite Hastanesi, ülkemizin en büyük arge yatırımı olan İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Arge Merkezi (IBG), Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Meslek Okulları ve kurulmakta olan İzmir Sağlık Teknoloji Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioizmir) ile birlikte ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi tanımını oluşturmaktadır.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilk iki yıl içinde girişimci firmaların bölgede yer almalarını sağlayacak fiziksel ortamları inşa etme ve alt yapı hizmetlerini tamamlayarak firmalara sunmakla birlikte, bu firmaların yaklaşık 30 projesine üniversitenin çeşitli bölümleriyle işbirliği yapmalarını sağlama, yaklaşık 15 arge projesine TÜBİTAK desteği alınmasına yardımcı olma, akademik ve teknogirişimcilerin projelerini yürütecekleri ön kuluçka ve kuluçka yapılarını oluşturma ve bu yapılardan faydalandırma konusunda çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını genişleterek yapmayı sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisini kurma ve yürütme yetkisini alan DEPARK, hazırlayıp sunduğu projesiyle bu görevini 10 yıl boyunca TÜBİTAK’tan TTO desteği alarak yapma hakkını kazanmıştır.


Desteklediğiniz firmalar nasıl bir gelişim gösterdiler?
Yeni kurulan bir teknopark olarak ilk kabul edilen kuluçka projesi saibi start-up girişimcimiz kısa sürede arge firması olarak yapılanmış, IBM tarafından değerlendirilen projeler arasında 1. Olmayı başarmıştır. Akademisyenler tarafından kurulan firmaların ürünlerini ticarileştirmeleri, bu ürünlerine patent almaları konusunda verilen destekler sürdürülmektedir. 


Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Dokuz Eylül Teknoparkının Yönetici Şirketi DEPARK hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.depark.com sitesine, IBG için www.ibg.deu.edu.tr sitesine, Bioizmir projesi için bioizmir.com  sitesine ziyaretinizi bekleriz.


Yorumlar

Yorum Yap

500