İç Mekanlarda Antik Mısır Esintisi

31 December 2016
Lâl DALAY

Lâl Dalay, 11 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2014 yılında Tevfik Fikret Anadolu Lisesi’nin bitirdi, lise döneminde Fransızca ve İngilizce eğitimi aldı. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü birincilik ile bitiren Lâl Dalay, şu anda yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde devam etmektedir.

İç Mekanlarda Antik Mısır Esintisi

  • 31 December 2016
  • 2579 Görüntülenme
  • YORUM

 

İç Mekanlarda Antik Mısır Esintisi

Antik Mısır, her yönüyle antik çağlardaki en büyük medeniyetlerdendir. Başka toplumların çok daha geç keşfettiği birçok yeniliği önceden hayata geçirmiş bir toplumdur. Sadece bilimdeki gelişmeleriyle kalmayıp aynı zamanda bilindiği üzere günümüz mimarisinin temellerini atmıştır. Antik Mısır döneminden günümüze kadar gelmiş, hala iç mekanlarımızda kullandığımız dekorasyon yöntemlerinin olması, hem o zaman için ne kadar büyük bir ilerleme gösterdiklerini kanıtlar hem de bizlere masalsı atmosferler yaratma olanağı sunar.

Nil nehrinin Antik Mısır'ın gelişiminde önemi kaçınılmazdır. Sadece çevresindeki toprağı elverişli hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda Mısırlıların çevresindeki şehirlerden yeni inşaat ve tasarım yöntemleri öğrenmelerine, farklı yapı malzemeleriyle tanışmalarına uzanan bir yoldur. Mısır'ın doğal özellikleri nedeniyle en bulunabilir malzeme taş olup, mimarisi bu malzemenin özellikleriyle şekillenmeye başlamıştır. Bu malzemenin özellikleriyle yapılar devasa büyüklükte olmuştur ve Mısır mimarisine karakter vermiştir.

Biz Mısır'ı hep piramitleriyle biliyor olsak da, Mısır mimarisi bununla sınırlı değildir. Mısır'ın sosyal yapısı aynı zamanda mimarisine de yansımıştır. Keskin hiyerarşik yapısı sebebiyle firavunların ve zengin kesimin sürdüğü hayat,  halkın  yaşamından tamamen farklıdır. Halkın yaşadığı evler, günümüz mimarisine kadar gelmiş birçok özellik taşımaktadır. Bu evler kerpiçten yapılması sebebiyle günümüze kadar sağlam şekilde gelememelerine rağmen kazılardan çıkanlardan anlaşıldığı kadarıyla, düz çatı tipine sahiptirler ve her biri farklı seviyelerde olup bu seviye farklarından yararlanarak pencereler açmışlardır. Bu pencereler iklimle bağlantılı olarak çok geniş değillerdir fakat iç mekana masalsı bir atmosfer sağlarlar ve daha sonra Avrupa’daki mimarilerde ve hala 21. Yüzyıl mimarisinde önemli bir eleman olmuşlardır. Bu evlerin başka bir karakteristik özelliği ise açık bahçe alanlarına sahip olmalarıdır. Özellikle üst seviyedeki zengin Mısırlıların sahip olduğu evlerde geniş iç bahçeler bulunmaktadır. Kendi evlerinizde egzotik bir hava vermek içinde kullanabileceğiniz bir dekorasyon fikri olabilecek Mısır stilinde dekoratif rölyefler, etnik desenlerle süslü kumaşlar önemli detaylardır. 

Ev eşyalarının yapımında ise ahşap çok kıymetli bir malzemedir. Daha öncede bahsettiğim gibi Mısır topraklarında ahşap yaygın olmadığı için halktan insanların evlerinde ahşap eşyalara pek rastlanmaz. Mısırlılar ahşabı başka şehirlere gittiklerinde değiş tokuş ile alırlar ve ahşap işçiliklerini bu şekilde geliştirirler. O zamanlarda yapılan ev eşyaları ve yapım teknolojileri şu ankinden oldukça farklıdır. Tahta çivi yöntemi, yani ahşaptan birbiri içine geçen bağlantıların yapımı bu dönemde ortaya çıkmış bir tekniktir mesela. Aynı zamanda Mısır dekorasyonunda kakma işçiliği, önemli bir dekorasyon elemanıdır ve fil dişi gibi malzemeler ile birleştirilerek de kullanılır. Bu işçilikle Mısıra özgü desenler oluştururlar. Bu yöntem hala günümüzde eşyaların tasarımında kullanılan popüler dekoratif bir detaydır. Bu dönemde icat edilen bir başka ahşap işçiliği ise ahşap kaplamadır. Çok ince kesilmiş ahşap parçalar; kapılara, eşyalara ve parke gibi yerlere uygulanır.

Antik Mısır'da sandalyeler, günümüzde olduğu gibi her evde çok sayıda bulunan eşyalardan değildir. Sadece önemli insanların oturduğu, gücü sembolize eden bir eşyadır ve oldukça değerlidir.

Sandalye tasarımı, detayları ve yapım yöntemleriyle ileri oldukları başka bir konudur. Materyal kullanımının sandalye tasarımında önemi büyüktür ve sosyal yapıdaki gibi eşya tasarımında da hiyerarşi önemlidir. Genellikle oturma kısımları deriden yapılıp, sandalye ayakları kakma işçiliğiyle bezelidir. Başka bir karakteristik özelliği ise altın kaplama tekniğinin oldukça fazla uygulanmasıdır.

Mısırlılara özgü bir başka detay ise hayvan figürlerinin masa sandalye gibi ev eşyalarında kullanımıdır. Bu yöntemi ileri dönemlerde, mesela neoklasik dönemde, sandalyelerde kuğu başı detayıyla Mısır dönemine bir geri dönüş olarak görürüz. Günümüzde de egzotik bir Mısır atmosferi yaratmak için kullanılabilecek önemli ayrıntılardandır. Bu hayvan figürleri, çoğunlukla ördek başı ve aslan ayakları şeklindedir. 

Bu yazımda sizlerle Mısır'dan günümüze kadar gelmiş iç mimari tasarım yöntemleriyle ilgili bilgileri paylaştım. Sizlerde iç mekanlarınızda egzotik bir hava yaratmak için Mısır’ın gizemini kullanabilirsiniz. Keyifli keşifler.Lâl DALAY

01.01.2017


Yorumlar

Yorum Yap

500