Yıldız Sembollerinin Gizli Mesajları

31 October 2016
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Yıldız Sembollerinin Gizli Mesajları

  • 31 October 2016
  • 40042 Görüntülenme
  • YORUM

 

Yıldızlar, sembollere dönüşerek, farklı kültürleri birleştirmiş ve okült nümeroloji içindeki anlamları ile birçok alanda kullanılmıştır. Yıldız sembolleri, gizli bilgileri aktarmak için efsanelere, kutsal metinlere, bayraklara tapınaklara ve önemli yapıtlara işlenmiştir. Hepsi de, üzerlerine bir düşünce gücü yüklenilerek, derin manalar taşıması hedeflenmiş olan sembollerdendir.

Tüm sembolizm, bir düşünce veya halin, biçimle ifadesidir. Farklı realitelerin bakış açılarını anlatmakta aracı olan, harf, rakam ve geometrik şeklin taşıdığı enerjiler, dile getirilemeyen, ancak sezgi ile erişilebilen önemli gerçekleri sunar. Sembollerin işlevi, ezoterik ve evrensel bir dili yansıtmaktır.

Kainat, sayısal ve geometrik bir düzen içinde, mükemmel bir ritmle devinirken, semboller bilimi, duyuların fark etmediği gizli alemlerle, görünür olan arasındaki benzeşimle; gerçeğin üst anlamına yönelir.


5 Köşeli Yıldız - Pentagram-

Elementlerin işleyişini gösteren en güçlü okült sembol Pentagramdır. Ritüellerde, 4 elementi dengede tutmaya yarar. Pentad; Diyad ile Triad'ın toplamıdır. Kehanetin, Kabala anahtarlarının, Tılsımların beş köşeli yıldızı, özel bir gizem sembolü olarak 5 elementin birleşim ve uyumunu gösterir.

Ateş: İrade, Hava: Zeka, Su: Duygular, Toprak: Madde alemi ve Esir-Ether: Ruhun özelliği, plazma enerjisi anlamını alır. Pisagor’a göre 5, insanın rakamı. Enerjetik hali ile bir çok doktrinde, ezoterizmde, simyada, törensel büyüde, pagan sistemlerinde, wicca ritüellerinde ve majikal işlemlerde kullanılan pentagram; aklın bütünlüğünü, ruhun krallığını ve insan vücudunu simgeliyor.

Kabbala geleneğinde en üst sefirotu, beş kutsal ifade ile; Adalet, Merhamet, Bilgelik Anlayış ve Yüksek ihtişam olarak ele alınmıştır.

Satanist doktrinlerde Pentagram, bereketi, temel elementleri ve yörüngesi boyunca Pentagram çizen Venüs'ü, Güç ve egemenliği anlatan bir tılsım. Normal halde çiziminde, üst köşesinde 5 köşeli yıldız olarak düşünülen insanın başı yukarıdadır, ayakları, kolları açık haldedir. Ters çizilmesi ise, negativite ve inkardır. Beş adet Alfa harfinden oluşan yıldız Pentalfa olarak adlandırılır.

6 Köşeli Yıldız -Heksagram-

Altı köşeli Davud Yıldızı bazı antik pagan tanrılarının sembolüdür. Hexad, Proto Türk- uygarlığında, beylerin Ongun'u ve güç göstergesi olarak kullanılmıştır.

Eskinin sihirli sembolü 6 köşeli yıldız iç içe geçmiş, yukarı bakan ucuyla kozmik açılımı ve Tanrı’ya ulaşmayı, aşağı bakan üçgenin ucu ile içsel yolculuğu ve enkarne oluşu sembolize eder. Ayrıca Evrenin 6 yönünü gösterir; Kuzey, Güney, Doğu, Batı, aşağı ve yukarı.

Yine koruyucu güç sembolüdür. Davud'un Kalkanı, altı kollu yıldız motifi Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde de bir burç sembolü olarak, Ön Türk boylarında Tamga halinde, Ural bölgesinde ve Kumanlarda Kün-Eki sembolü, yani Gök İkilisi biçiminde Yaradan ve yaratılmış ifadesine bürünür.

Altı köşeli yıldız örnekleri, Baalbek tapınağı ile, Bakkhus mabedinde de bulunur.
Hint kültüründe Güneşi sembolize eden Sri Yantra; yaratıcı Vişnu üçgeni ile, yıkıcı Şiva üçgeninin birliğini gösteren ve Kutsal Evliliği bir mandala halinde betimleyen semboldür.

Karşıtların birliğini simgeleyen ve birbirine geçmiş iki ters üçgenden oluşan altı köşeli yıldız, bazen eril-dişil, bazen ruh ve madde ilişkisi, simyada su ve alev, Çin'de yer ile gök evliliğidir. Hermetik majikal uygulamalarda ise, Makrokozmos’u sembolize etmektedir.
Teke beyliği sancağı-1373, Candaroğulları ve Karamanoğulları sancaklarında, İlhanlılar ile Artukoğullarının amblemlerinde sık kullanılan bu yıldız, birçok kültürde yer alsa da, yoğunlukla, bilinen bir Musevi sembolü olmuştur.

Davut Yıldızı, ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan hava-toprak sembolleriyle birlikte, dört elementi bir araya getiren ezoterik bir sembol olarak tasarlanmıştır. Heksagram; Kabalistik büyü sanatları ve Arkana tılsımlarında, varlıkların celbi için kullanılmaktadır.

7 Köşeli Yıldız -Septagram-

Yunanca hept 7, latince sept 7 anlamında olduğu için heptagram veya septagram olarak adlanır. Perilere ve sihire olan inancın sembolü, yedi ışının yıldızıdır.

Yüce benliğimizin 7 ışını ise; İrade, Sevgi, Zeka, Huzur, Güç, Dürüstlük ve Büyü olarak anlamlandırılır. Geometrik bir ilkeyle, yedi köşeli yıldızın mükemmel adamı simgelediği, ama sınırlı olana işaret ettiği bilinir.

Peri veya Elf yıldızı olarak Sihirin sembolü, yedinin uğuru, dünyanın antik yedi mucizesi, yedi gezegen gök kuşağındaki yedi renk, yedi nota, haftanın günleri, simyada yedi metal ve Cennetin yedi katını da temsil eder.

Septagram sembolü Kabala’da Netzach küresi tarafından yönetilir ve evrenin işleyişini betimler. Şansı anlatır, Wiccalıkta Faery geleneğini sürdürenler için kutsaldır.

Geniş açılı heptagram ise, Babalon’un sembolü olarak, Aleister Crowley ve Ordo Templi Orientis cemiyeti tarafından kullanılmıştır.

8 köşeli yıldız -Octagram-

Bir kalkan ve koruyucu olarak kullanılabilir ve sırları yönettiği düşünülür. Oktad, adalet temsilcisidir. Selçukluların temel sanatsal figürlerindendir. İslam dünyasında, 8 Cenneti anlatan sembol, 8 ilkeye de işaret eder. İlkeler; Sabır, Şükür, Sadakat, Merhamet, Doğruluk, Sır tutmak, Acizliğini bilmek ve Cömertliktir.

Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan armaları Sultan II. Abdülhamid Han’ın Tuğrası, T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması, Selçuklu eserleri, Divriği Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve bunların bazılarında yeni yapılan demir parmaklıklara süsleme olarak da uygulanmıştır.

Diğer yandan, Malta şövalyelerini temsil etmiştir. Şövalyelikte 8 ilke olan; İnançlı olmak, Güçsüzler için savaş, Cesaret, Dürüstlük, Cömertlik, Azim, Kahramanlık ve Sadakati betimler.

Türk polis armasındaki Sekiz Köşeli Yıldız, ilk olarak Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından devlet hizmetinde başarılı kişilere verilen madalya şeklinde çıkartılmış, daha sonra, Türk polisinin amblemi olmuştur. Alt bölümündeki çift başlı kartal, Selçuklu Devleti'nin (1040-1157) Güç, Özgürlük ve Bağımsızlık simgesidir. Armadaki “Sekiz Köşeli Yıldız”ın toplam 62 ışını vardır, bu ışınlar;  bir Güneş Kursu gibi 62 etik değeri ve 8 ana kuralı anlatmaktadır.

9 Köşeli Geometrik Yıldız diyagram -Enneagram-

En geniş doğal sayı olarak, “tamamlanma, hikmet’’ anlamına gelir. Son tam sayı olarak bir devrenin tamamlandığına işaret eder. Enneagram- Aydınlanma sembolüdür.

Yüksek bir gelişim potansiyeline ulaşmanın anahtarı olarak, ayrı düzeylerde kişisel gelişimin, farklı psişelerdeki 9 ayrı kişilik tipini, G.I. Gurdjieff ve P.D. Ouspensky'nin fikirlerine dayalı mistik dördüncü yol öğretisini de kapsadığını görürüz.

Enneagram, Gurdjieff'de, kainatın matematik kanunlarına dayanan felsefi, kozmolojik insan eğitimi modelidir. İnsanı özüne çevirme amacı taşır. 9 kişilik tipinin tesbitinde önem kazanır.

Bir çember içindeki 9 köşeli diyagramdır. Yunanca ennea (dokuz) ve grammos (çizilmiş, yazılmış) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Dokuz kişilik tipi ise; Reformcu, Yardımcı, Başaran, Bireyci, Sadık, Hevesli, Meydan okuyan, İnceleyici ve Barışçı olarak sıralanmıştır.
 

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500