Sonsuz Hafıza Kayıtları

31 January 2018
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Sonsuz Hafıza Kayıtları

  • 31 January 2018
  • 975 Görüntülenme
  • YORUM

SONSUZ HAFIZA KAYITLARI
 
Hayatımızın her bir nanosaniyesi, enerji ve ışık seviyesinde bir kitap gibi kayıtlanırken, rüyaların dahi aynı sistemle işleme tabi olması mümkün. Kişisel kayıtlar fiziksel, psikosomatik ya da psikolojik rahatsızlıkları şifalandırmak için kullanılabilir mi?
 
Teozofların “Akasha” adı ile andığı alan; tüm kodların bir ether alanında “Sonsuz Hafıza” halinde güncellenişidir.  Eylem, düşünce ve sesler her tür yoğunluk derecesinde titreşimler biçiminde kayıt altına alınıp ilahi bir arşiv düzenine eklenmektedir. Okültizm açısından, sonsuz hafıza  kayıtlarının insan ile ilgisini tanımlarsak “İnsan yolculuğunun, her özgün frekansı, yüksek bir bilinç boyutuna şifrelenerek gizlenir.” diyebiliriz. Fiziki alemde meydana gelen eylem ve düşüncelerin göklerde kaydedilmesi, kutsal kitaplar öncesindeki düşünüşlerde de ele alınmıştır. 
Evrenin Belleği'ni betimleyen “Akasha” Sanskritçe bir kelimedir. Bilinç eğer, İlahi Birliği tanıyarak evrensel bilinç durumuna geçebilirse, kimi zaman astral bir düzlemde faaliyet  göstererek, kayıtlara ilişkin aydınlanma sahibi olabilir.

Medyum, şifacı ve kahin Edgar Cayce (1877-1945) Akaşik Kayıtları okumak için, bilincinin erişim iznine ulaştığını iddia ettiği bir uyku durumuna giriyordu. Böylece, bir diğeri notlar alırken, Cayce bilgiyi iletmiştir. Uyanınca, söyledikleri konusunda fazlaca bir şey hatırlamıyordu. Kırk üç yıl boyunca Cayce günlük Akaşik Kayıt okumaları vermiş, sağlık ve maneviyat ile ilgili binlerce soru cevap ve bilgi birikimi oluşturmuştu. Çok sayıda hasta tedavi etmişti. The New York Times 1910 yılında sayfalarını ona ayırmıştı. Kimi zaman, yaşayan herhangi bir insan beyni ile ilişki kurabildiğini, bu bilgilerle, teşhis ederek, ilaç verebildiğini söylüyordu. Muhtemelen, bütün ilimlerden, tıpkı kütüphaneden ilgili bir kitap seçip bakarmış gibi inanılmaz hızla yararlanabiliyor, kehanetleri daima yerini buluyordu. Cayce Vakfı, hala onun adını yaşatarak, çalışmalarını sürdürüyor.

Vücut, şuur ve tin birdir; mevcut varlıkta evrensel ilahi gücün parçası halinde bulunmakla beraber, her tür ruhsal çalışma ile sağlanan gelişme düzeni, ektiklerimizi de biçtiğimizi de bildiriyor. Davranışlarımız şansımızdır, zihinsel ve ruhsal karışıklıklar ise bütünlüğü pasifize ederek, sıklıkla bedeni rahatsızlıklarımızı kurgular.

Akaşik kayıtlara erişenler, geçmişin kalıplarına bakabilir, zamanın bambaşka bir tanımına varabilir. Çoğunlukla aniden aklımızda belirebilen bazı parlak bilgileri akaşik kayıtlarımızdan alırız, kimi olumsuz durumlarda da negatif frekansların bir kısmını bu  kayıtlardan çekebiliriz. Bilinçaltı, bu kayıtların etkisi altına girdiğinde olayları tekrar yaşayabilir. Genel kayıtlar, tarih boyunca yaşamış insanların bilinçaltından toplanmış frekanslar koleksiyonuna dairdir.

Antroposofi, ilahiliğin insanoğlunda varoluşunu sembolize eder. İnsan olmanın bilinci, ruhani bir bilim gerektirmektedir ki; anthropos (insan) ve sophia (hikmet) bir arada açıklansın. Böylece bilgeliğe adanmış kişi, duru görü ve iç görü ile, ruhani bilgileri keşfedebilir, insanlığa iletebilir. 

Birçoğumuzun akaşik kayıtlarla kurabildiği ilişkiler var. Bazı insanlar, kişisel büyüme ve gelişme için kendi kayıtlarına planlı olarak ulaşmaya çalışırken, diğerleri, çeşitli ruhsal ihtiyaçlara verdikleri değer sayesinde erişimi sağlayabilir. Astral seyahat yöntemleri dahi, akaşik kayıtlarımızın yazılı olduğu planların, oluşlara aktığı sınır alana yakınlaşma olanağı sağlar. İbadet, dua geleneği; kelimelerin ışık ve ses titreşimlerini kullanma olanağı verir. Hipnoz ve Reiki gibi uygulamalar, meditasyon, sembollere yoğunlaşma, ışık bedeni oluşturma çalışmaları, akaşik kayıt okuma ilişkilerine başlangıç için uygundur. 

Geçmişte yalnızca üstatların kullanabildiğini düşündüğümüz birçok özelliği kazanmamız, bilgi çağında biraz çaba ile daha yakınlaştırılmıştır. Aslında ilgilenenlerin tümü öz kaynaklarını, seçimlerini ve yürüdükleri ruhani yolları geliştirmeleri açısından yine Akaşik kayıtlara aktarılan bir döngüye sahip olurlar. Şifa bularak, eski bilinç düzeylerini değiştirebilirler.Düşüncelerimizin dinamik biçimde hayatımıza yansıdığını farkediyorsak, kelimelerimizin de, sesle ifade edilen düşünceler olarak; kalıcı bir frekans yaydığını ve çeşitli partikülleri titreştirmeyi sürdürerek, kayıt altına alındıklarını biliyoruz. Bilincin maddeye katılımı, moleküler düzeydeki titreşimlere etkiyip, gravitasyonel bir alana tutunur, düşünce ve sözün enerjisini, bir taslak formdan, bir biçim görüntüsüne dönüştürebilir. 


Bilincimizin, düşünce ve kelimelerimizin var edeceği formları yönetmeye alışmanın gereği de bu nedenlerle oldukça açık. Kozmosun tarihi, varoluşun kumaşı üzerine kodlarla işlenirken, olgunlaşmış insan deneyiminin yüce bilgisi, evrensel bir cevherde parlamaktadır. Kainatın, salt farkındalık bilincinde ise; düzen ve uyum hüküm sürmektedir. Arınmış yüksek bilinç halinin erişebileceği 'sonsuz hafıza'ya; inançla, kalple... www.facebook.com/okultizmveenerji

 

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500