Sembolizmde Anahtar

01 Kasım 2018
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Sembolizmde Anahtar

  • 01 Kasım 2018
  • 457 Görüntülenme
  • 0 YORUM
 
 Sembolizmde Anahtar  

Kesinlikle güçlü bir sembol ve araç olan ''Anahtar'' açılma ve kapanışı betimleyerek, hayatımızı çeşitli şekillerde etkiler. Saklı olanın açığa çıkarılması ya da sır olanın kapalı tutulmasının timsali olan anahtar; özgürlük, kurtuluş, otorite, iktidar, yaşam ve ölüm arasındaki farkı ifade ederken, bilgi, sır, ledün ilmi, başlangıç, merak, yeni yol ve cevaplar, anahtarla beraber, çözülmesi gereken bir gizemi, bilmeceyi ve zor bir görevi de sembolize ederler. Aydınlanma yolundaki sırları, kilitli kapıları temsil eden ezoterik anahtar sembolü, zaman zaman gizli bilgeliğin, gizli bir topluma girişin de sırrı olur. 
 
 
Ege Life | Sembolizmde Anahtar


Anahtarın sembolizmi oldukça belirgindir, bir kapı açar ve kapatır. Daha parlak bir gelecek için açılan kapıların, yeni olanakların timsali haline gelerek, diğer tılsımlı araçların parçası olur. Yeni bir yaşam biçimine, yenilik ve başarıya giden bir açılım sunar, fallarda ise sıklıkla ev, araba terfi halinde değerlendirilir. Şehrin anahtarının güvenilen kişiye sembolik sunumu gibi, bir anahtar kolyenin, iş ya da fırsat arayanlara güven sağlayan bir tılsım olduğuna inanılmaktadır.Janus, iki yüzü bulunan Roma kapılarının tanrısı ve bekçisidir, aynı anda iki yöne bakabilir, geçmişi geleceği görür, bilgeliktir, başlangıç ve sondur, yeni fırsatlardır. Bu nedenle Ocak ayı ismini Janus'tan alır. Hristiyanlıkta, gümüş ve altın olarak iki çapraz anahtar amblemi, yüce otoriteyi ve “Cennetin Krallığının Anahtarları”nı simgeler. Cennetin kapılarını tutan Aziz Petrus'un, sonsuz yaşama layık olanlar için kullanacağı anahtarlardır. Hinduizmde, Fil tanrı Ganesh, engellerin hareket ettiricisidir, bu nedenle anahtarlarla ilişkilidir, sembolik olarak bilginin kilidini temsil eder.


Kader, Ay ve büyü Tanrıçası Hekate, kapı tutma ve anahtarlarla ilişkili tanrıçadır, manevi aleme geçişi sağlayan anahtarları tutar. Anahtar taşıma geleneği, tapınak anahtarını genç kızların taşıyarak belirlenen yere götürüp, geri getirmesiyle başlar, böylece Hekate'nin yeraltı dünyasının anahtarını elinde tuttuğu betimlenir. Karanlıkların Kızı, büyülere hükmeden, Hekate, Hades’in anahtarını tutar.
 
Ege Life | Sembolizmde AnahtarElbette ki, kültürlerde anahtar bekçisi olan bir çok tanrı ve tanrıça bulunmaktadır.


Antik Mısır'da, Ankh sembolü hayat anahtarı, ebedi yaşamın  yoludur, kadın ve erkeği bir arada simgeler. Ayrıca üst daire kısmı, göksel idare planını, yatay çizgisi iki alem arasındaki iletişimi temsil eder, üçüncü göz hizasında tutulduğunda, inisiye oluşu, gizliliği, ''Arkana Sırları''na açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatmayı temsil eden Kemetik grupların, Isis'in adananlarının, ritüellerinde, kutsal mekanı betimler, kötülüğe karşı tılsım oluşturur. Anahtar tutan tanrı ya da tanrıçalar, eşikleri, çapraz yolları, kapıları, dünyalar arasındaki sınırları geçebilenlerdir.


Kelt'lerde Hestia; malları, hane halkının anahtarlarını korur ve bekler. Hermes ve Merkür Eski Yunan ile Roma'da; elçileri, sınır geçişlerini, evleri, yolları korur. Cardea; Roma'nın eşik tanrıçasıdır, kapı menteşeleri ve kollarını bekler. Terminus ise, koruyucu ve sınır işaretleyicilerinin tanrısıdır. Eski zamanlarda Musevi bir ebenin doğum yapan kadının eline bir anahtar vermesi, bebeğin güvenli bir şekilde doğumuna anlam vermekteydi. 

 
 
Ege Life | Sembolizmde Anahtar


İonia'da, ölüleri demir anahtarla gömme geleneği, ölülerin yeraltı dünyası kapısının kilidini açması bakımından önemliydi. Japonya'da ise anahtar refah sembolüdür, saflaştırma ve başlatma adımlarını işaret eder. Birbirine bağlı üç anahtardan oluşan takılar; bilgelik, yaşam ve sevgiyi betimler.


Anahtarın çok katlı sembolojisi onu majikal alanda da güce kavuşturmuştur, İskelet anahtarlar, birden fazla kilidi açabilen, geçiş anahtarlarıdır, antika olanları tılsım olarak kullanılmaktadır. Sahibinin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldukları düşünülür. İskelet anahtarı, olasılıkları ve çözümleri görmeye,  fırsatları çağırmaya etkin olacaklarına inanılarak kullanılır. Gerçekte bir iskelet- geçiş anahtarı, çok sayıda kilit açılabilen ana anahtar türüdür, temel parçalarına indirgenmiş olduğu için iskelet adı verilmiştir ve her biri farklı konfigürasyona sahip çeşitli kilitleri açmakta kullanılabilirler.
 
Ege Life | Sembolizmde Anahtar

Çeşitli manevi sembolleri temsil eden Anahtarlar; kapı, ağ, portal, bilinmeyen, güç, bilgi, gizem, yeni yol,  inisiyasyon, sahip olma ve başarı simgesidir. Meraklı sorulara verilen cevaplara bağlanırlar. Bunlar genellikle çeşitli edebi deyimler, özel tanrılar veya manevi figürlerle, rune'lerle, alfabelerle, kriptolarla ilişkilendirilir ve sıklıkla takıların ya da, diğer büyülü araçların, açma-kapama, alan oluşturma, davet-defetme gibi ritüellerin bir parçası olarak kullanılırlar.

Gerçekliği değiştirmek ve diğer alemlerin kapılarını açmak için, Majisyen'in gücünü sembolize eden eski bir anahtar, alemler arasında ruhani ve astral seyahatte, daha yüksek ve daha akıllı varlıkların rehberliğini aramak için de kullanılır. En eski kehanet formlarından biri, bir anahtar ve bir kitaptır. Mühürlü veya kilitli sırlar için bir sembol olan Anahtar, fiziksel ya da mistik anlamda, görkemli alanlara erişimi temsil eden önemli bir büyülü semboldür. Aynı zamanda, psişik enerjileri iletme görevinde kullanılabilir.
 
Ege Life | Sembolizmde Anahtar

İlk Anahtar “Dönüşüm”dür. Zihnimizi kutuplaştırarak dönüştürmek. Nihai Anahtar ise; Simya terimi V.I.T.R.I.O.L’ün taşıdığı manada saklı; “Ölümlü” olanın içinde gizlenmiş “Ebedi” olanı bulmaya yönel!
 
Ferda Ercan Uyulan

Yorumlar

Yorum Yap

500