Ölümcül Mineraller

01 December 2020
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Ölümcül Mineraller

  • 01 December 2020
  • 1303 Görüntülenme
  • YORUM

Değerli ve yarı değerli taşlarla, mineraller ve enerjileri konusunda hepimizin farklı bilgileri vardır. Tıpkı değerli taşlar kadar çekici görünen, Dünya'nın kayalarında kristalleşen ancak insan sağlığına zararlı bazı mineraller, asla enerji ve şifa etkisi sunmazlar. Yanıltıcı güzellikleri ile mükemmel görünmelerine rağmen, dokunmakla bile ölümcül hâle gelirler. Yanlarında soluk almanın dahi tehlikeli olduğu parlak, göz alıcı renk ve kesimler oluşturan bu türden taşları bulmak, toplamak, yanlışlıkla satın almak; araştırmayı gerektiren bir meraktır.

Coloradoit

İlk olarak Coloradoit'e bakarsak, magma damarlarından köken alan, yeni keşfedilmiş kristal bir mineral ve aşırı toksik bir tellürür bileşiği ile karşılaşırız. Ele almaya cesaret eden herkes için bu tehdit, iki elementin kombinasyonu ile, ciddi zehirlenme riski yayar. Isınırsa ya da kimyasal olarak değiştirilmişse açığa çıkan buhar korkunç tehlikelidir. Tellür mineralleri altınla birleşebilir.

Chalcanthite-Kalkantit

Müthiş güzel bu mavi kalsitit kristalleri, sülfür, elementler, su ve bakır içerir. İnsana belli düzeylerde yararı olan bakırı, doğaları içinde, aşırı miktarlarda asimile edilebilecek bir biçimde, suda çözünür hale getirmişlerdir. Örneğin, dili ile tadan kişide, ufak bir tükürük, büyük dozda bakır ortaya çıkarır, bu durumda ölümcül etki kaçınılmazdır. Bu nadir mavi mineral kristallerini bir akar suya bırakmak, çevresel tehditler yaratır.

 

 

Torbernit

İşte cehennemdeki mineral denilen prizma şekilli yeşil kristallerin granitik kayaçlardaki uranyum birikimleri. İçinde fosfor, bakır, su ve uranyumun reaksiyonu ile meydana gelmiş kaleydeskopik güzellikte kristal parçaları barındırırlar. Her mineral toplayıcı kişi için, koleksiyonunun en dikkate değer ve tecrit edilmesi gereken parçasıdır. Akciğer kanseri yaratan o ölümcül radon gazını özenle salan bu kristal, granitlerde de meydana gelebilir. Mutfak veya çalışma tezgahlarınızın granit olmaması önemlidir.

Hutchinsonite

Hutchinsonite adını Cambridge Üniversitesi'nden mineralog John Hutchinson'dan almıştır. Bu mineral, Avrupa'nın dağlık bölgelerinde ve cevher yataklarında bulunur. Dramatik biçimde, talyum, kurşun ve arsenik karışımıdır. İçeriğindeki talyum, zaten kurşunun karanlık ikizidir, nadir bir metal olarak bilinir, saçı döker, ani yatalaklık ve ölüme neden olur.

 

Galena

Kurşunun temel cevheri Galena, en güzel biçimlerde, pırıltılı gümüş küpler oluşturur. Kükürt barındırır, kırılgandır, kimyasal işleme karşı reaktiftir. Fazlası ile kurşun dozuna maruz bırakır. Eğer bir çekiçle vurulursa, bu ilginç zehirli kristal, orijinal şeklinin çok daha küçük kopyalarına parçalanmaya başlayacaktır. İnternet üzerinde çeşitli ilanlarla satılan bu tür minerallere itibar etmemek yerinde olur. Örneğin 68 mm. Galena 30 Dolar civarı alıcı bulmaktadır, şifa verici olarak tanımlanmasına itiraz eden çıkmamıştır.

Arsenopirit

Aptal kişinin altını olarak tanımlanır, bu mineral, demir sülfür ile aynı tipte bir mineral olmakla kalmıyor, içinde ağır bir arsenik barındırıyor, böylece ona; arsenik demir sülfür de diyebiliriz. Minerali kimyasal değişime tabi tutmaya çalışmak, herhangi bir şey dökmek veya ısıtmak ise, toksik, kanserojen buharları açığa salar. Ardından müthiş bir sarımsak arsenik kokusu yayar. Bu minerali tanımlarken, üzerine çekiçle çarparlar, elbette sarımsak kokusu; kıvılcımlar uçarken, içerdiği arseniği tespite yaramaktadır.

Orpiment

Arseniğin yanında masum kaldığı bir şey düşünecek olursak, bu arsenik ve kükürtten yapılmış bir kaya olabilir. Renkleri her zehirli varlık gibi inanılmaz güzeldir. Kimyasal olarak reaktif orpiment kristalleri, hidrotermal açıklıklar yakınında bulunan mineral oluşumlarında ve yüzeyi altında çoğalırlar. Bu kristalleri ele almak; ilk anda kanserojen, ayrıca nörotoksik özelliğe haiz arsenik tozunu iç organlara iletir. Çinliler bu mineralleri, düşmana okla atarak zehirleme amacı ile kullandılar. Elbette yine arsenik içeriği yüzünden, aşırı bir sarımsak kokusu verdiği bilinir, diğer yandan eğer ışığa maruz kalırsa tehlikeli toza dönüşür. Mineral, hardal boyasının birincil bileşeni olarak kullanılmış ve eski sanatçıların çoğunu zehirlemiştir.

Stibnite

Gümüş gibi görünen bu antimon sülfür kararsız bileşiği, tehlikesinin ne denli büyük olduğunun bilinmediği zamanlarda, parlak metalik kristalleri sayesinde göz alıcı gümüş benzeri yemek servis tabaklarına döndürülüyordu. Gelgelim, onları kullananlara taşıdıkları ölüm, en kötü türden gıda zehirlenmesi ile başlıyor ve durum anlaşılana kadar, çok sayıda insanın hayatına son veriyordu. Bu mineral ile temastan sonra el yıkamak gerekir. Dünya'nın en iyi stibnite kristalleri Japonya'da bulunuyor.

Cinnabar- Civa sülfür (Ejder Kanı)

İşte Dünya'da işlenebilen, süs eşyası yapılabilen en toksik mineral. Kristalin adı, Ejderha kanı anlamına gelir ve cıva ana cevheridir. Parlak kırmızı renkli kristalleri daima volkanlar ve kükürt birikintilerinin yakınında oluşur. Bununla oynamak dürtmek, ısıtmak intihara davetiye çıkarmaktır. Titreme, his kaybı ve ölüme neden olan saf cıva salar. Orta Çağda cıva sülfür madenlerine, özellikle de İspanya'ya ait bu madenlere çalışmaya gönderilen insanlar zaten ölüm cezası kesilenlerdi. Çinli sanatçılar ise, kırmızı süslü yemek takımları ve vazolar için kullandıkları Cinnabar yüzünden ölüyorlardı.

Asbest

Asbest yeryüzündeki en ürkütücü minerallerden. İnsan akciğerinde tam ölçekli hasara neden olur, böylece akciğer ve karın zarı kanseri ortaya çıkar. Tamamen doğal bir mineral kategorisi olan Asbest yatakları, havadan yayılarak insan akciğerine yerleşebilen binlerce minik, lifli kristalin kümelerinden oluşur. Akciğer dokularında sürekli tahriş ile yara açarlar. Asbest, herhangi bir silika kayası seti arasında ortaya çıkarılabilir, doğal biçimde ayrışmaya başlayan asbest, artık atmosferde doğal dağılıma başlayacaktır. Türkiye'de beyaz toprak, ak toprak olarak da bilinen asbest, uzun seneler boyu, verem dahil edilerek çok can almış, hala bilinçlendirme çalışmaları eksik kalan bir mineraldir. Köylerde insanlar bunu badana sanarak evlerini boyadıklarında daima hastalanmışlar, ancak 1960'lı yıllarda Dünya'da asbest- akciğer ilişkisi tam olarak kurulmaya başlanmıştır.

Değerli taşlar, mineraller ibaresi ile, internet üzerinden satılan, isimlerinde ve fiyatlarında şaşırtmaca yapılan, göz alıcı renkleri ile enerji verdiği, şifalandırdığı veya çakra düzenlediği söylenilen bu tip ürünler incelenmeden ve bilgi sahibi olmadan alınmamalıdır.

 

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500