Okültizmde Ritüel ve Yenilenme

31 July 2014
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Okültizmde Ritüel ve Yenilenme

  • 31 July 2014
  • 1670 Görüntülenme
  • YORUM

"Çalışma ve çilesi her zaman değerlidir"

Ritüel, kutsal bağlarla temeli olan bir yapının arsasına benzer bir alan kurarak, günlük sıradan An’ın algısını kırar. Kişileri ruhani alemle, saf bir yaklaşıma davet eden türden ritüellerde, duyulara uyarı sağlayan sözler, dualar, hareket biçimleri, giysiler, tılsımlar, tütsü ve semboller; beden- ruh entegrasyonunu, dengeyi,  enerjiyi ve transandantal bilinci yükseltmeye yönelik olarak kullanılır. Ritüel alanı, taze bir dengeleme noktası olmalıdır.

Ritüel; inanç ve idealler doğrultusunda, her kişinin veya her türden grubun, odaklaşarak, belirgin biçimde enerjetik bir frekansı yoğunlaştırabilmesinin ifadesidir. Anlayışın şarjı, ritüelin sessizlik gerektiren anlarına saklanır.

Latince Ritus; Ayin sözcüğü ile anılan, şuursal ve öz farkındalığı çoğaltan, yoğunlaşma için gerekli bir araç olan ritüeller; majikal amaçlı  davet-çağrı-invokasyon için, defetme için, özel zamanları kutlamak için, bir bireyin bir yola geçişinin ayininde, topluluk bağlarını güçlendirmekte de uygulanabilirler. 

Ritüel mekanında, düşüncelerle duygular ezoterik bilgilerle yükseltilmelidir.

Yağmur duası gibi çok çeşitli amaçlara yönelik, ritüel türleri veya ritüel açma biçimleri bulunmaktadır. Ayrıca, oldukça sıra dışı ya da özgün nedenlerle de oluşturuldukları bilinen ritüeller, iştirak edenlerin ilhamını yükselterek, enerjisini arttırır, birleşik hedefi netleştirir, toplulukta ise bağları sağlamlaştırır. Ritüel, dini veya dindışı formüle edilen değişik inanışlar arasında her zaman, o topluluktakiler için; zahirdekiler ve içimizdekiler ayrımını verir.

Örneğin bir çağrı ritüeli, alana güç çağırmayı hedefler. Ne var ki, davetli güçlere, majikal imajlarla, kendilerine ait bir yapıyla benzeşen ek ve sembolik bir enerji alanı sağlamak da gerekmektedir.

ENERJİNİN YENİLENMESİ

Kutsal mekanlarda yapılan ritüel, enerjinin yenilenmesine yol açar. Pagan ritüellerinin çoğu ise, doğal ortamlarda yapılmaktadır. Her belirgin ağaç ve taş grubu, güçlü bir vurgu ile doğanın kutsal alanın enerjik yapısına yeni bir etki yerleştirmekte önem taşır. Dairesel sınırlar içindeki uzay; temizlenmiş, görünmeyen duvarlarla yükseltilmiş, manevi bir tapınağa benzemiş, buradaki her birey, onun bir parçası olmuştur. Niyet ise çok önemlidir.

Ritüellerde giyilen giysi ve aksesuar renklerinin anlamları, ayrı bir dili konuşmaktadır. Mor;  her zamanki gibi, mistizm, bilgelik ve maji gücünü, Kırmızı; yaşamsal güçle, enerjiyi, Siyah; gizli bilgiyi, kararlığı, sırdaşlığı, Gümüş; psişik enerjiyi etkinleştirir.

Kişisel ritüellerimiz ise, motivasyon ve imajinasyon gücümüze güvendiğimiz sürece, enerji toplama amacı ile, her normal yaşam alanında tekrar edebileceğimiz özel uygulamalardır.

İhtişamlı, törensel ve katılımcı sayısının arttığı ritüeller, önemli gün veya olayları onurlandırmak, enerji çekip yönlendirmek, etkilemek ve iradeleri uzlaştırmak amacı taşır.

Her saniye, Dünya’da çok sayıda kişi, özde ve biçimde değişik uygulanan, ancak tekerrüre dayanan bir eylemle ritüeller yapıyorlar. Mantralar, zikirler, dualar, özel hece ve kelimeler  tekrarlamak, tesbih çekmek veya maha mantralar  eşliğinde rudrokşa – bereket tohumu dizmek, ya da  bir çalgıya vurarak çeşitli törensel hareketlerle trans sağlamak, birbirinden değişik özelliklere sahip kültürlerde rastlanan benzer kutsallaştırılmış davranış çeşitleridir.

Bunlar yinelenme aracılığı ile ritüellere dönüşmektedir. Tapınma eylemindeki yere kapanma, namaz gibi kutsal bir edimle; hareket bazında bir ölçüde benzeşirken, fizikteki dolanıklık sayesinde, her şeyin birbiri ile olan etkileşimi ve frekanslarının titreşim aralıklarının değiştirilebilirliği de konuya dahil olur.

Bilinçli maddi görünen edimler, elbette ki madde ötesi sonuçlara haizdir. Topluluk, özel bir hareket şeklini tekrar ederek, ritüel biçiminde uyguladığı ve belli bir dua veya söz grubu zikrettiği zaman, konsantrasyon dahilinde, hayır veya şerrin çekilmesi de olağandır.

Enerji ve enerji ile çalışan bir kişinin, metafizik bir kalkanı bozmak isteyen aşağı varlıkları uzaklaştırması, ürkütücü ve görünmez güçleri kovalaması, alan temizliği yapabilmesi, enerji üretebilmesi, çevresini koruyabilmesi, sağlam durabilmesi, hatta topraklama yapabilmesi dahi, mutlaka belli ritüellerle gerçekleştirilmektedir.

ENERJİ KURUCULARI

Doğal olarak, ritüelin yardımcı unsurları, dinsel motifli veya dindışı motifli olabilen, kendince her kutsanmış objeyi, her öğretiye veya dine bağlı özel duaları, mantraları, hançerden kadehe, ankh’tan, kuzgun kafatasına veya bereket tohumuna dek, geniş yelpazede anlam ve değer bulan sembolik enerji kurucularını da kapsayabilir.

Rahip ya da yönetici sıfatı taşıyanlar,  farklı renk ve modelde giysilere bürünür. Saat yönünün tersine yürümek, iradesinin çelik gibi olduğunu bildirmek, ilahi okumak,  su ve ateş ile arındırmak, kılıçla çember çizmek, mumlarla, tozlarla daire veya yıldız çizmek, buhur yakmak, okült ritüellerin içinde yer alan bazı eylemlerdendir.

Çoğunlukla sembolik, ancak göze görünmeyen bir kapı açıldığı farz edilir. Topluluk gücü ile oluşmuş bu kapıdan, düşünsel olarak geçildiği imajinasyonu ile, teker teker geçilmesi bağları onurlandırmaktadır.

Ritüel esnasında ayrıca oluştuğu düşünülen kutsal alan, gerçekten enerjik bir "kapı" sunabilir, ek olarak da,  daire içindekilerin enerjisini temizleme ödevi görür. Manevi kirlilik; tütsü, buhur dumanı ve dualarla, rezonansın, teslimiyetin,  odaklaştırılmış birlik bilincinin yardımı ile, katılan herkesin enerjileri ve kişilikleri tarafından inşa edilen bu alandan dışarı çekilerek, temizlenmiş sayılmaktadır. 

Herkes için, ayrı ve derin anlamı bulunan semboller ve dilin ifadesi de, maksimum etkiye hizmet eder, duyguları derinleştirir. Amaca yönelik güçlü bir psikolojik araç olan ritüel, bir topluluk tarafından paylaşılan temel inançları kapsayan dua veya özel söz-isim öbekleri sayesinde,  enerjinin şarjına yönelir.

TOPLU RİTÜELİN 4 ANA DERECESİ

İlgili kişilerin sembol sistemleri her şekilde ritüeli etkiler, aslında cenaze töreninden, nikah seremonisine, şifa aktarımından, bebeğe isim koymaya, önemli olayları, mevsimlik ayinleri, günleri veya kişileri anma törenlerine dek, gelenekselliğin sergilendiği anlarda, adeta bir ritüel etkisi ortaya çıkar, insanlarda duygular ve topluluk bilinci etkinleşir.

Toplu Ritüelin dört ana derecesi bulunur: Ruhani, Bilinçaltı, Dramatik, Enerjetik.

Ruhani seviye kutsal kısımdır. Oldukça manalı biçimde, inanç sistemini kodlamaktadır, mitlere ve paylaşılan inançlara değinir. 

Bilinçaltı seviye; psikolojik anlamda sembolleri alır, anlamlı kılar. 

Dramatik yönde ise; kişiliğin gücü tartılır, üstlendiği rolü düzgün biçimde etkinleştirebilirliği gözler önündedir, uzlaşma ile tanımlanabilir.

Enerjetik düzey; kavrayışa sahip olmanın, maksimum güç ve etki için odaklanmanın başlangıcıdır.

KİŞİSEL RİTÜEL

Kişisel ritüeller; öncelikle meditatif alışkanlıklarla dengelenir. Farklı sayılarda tekrar edilmelidir. Görev bilinci, olumsuzluklara meydan okuma, belli bir güç alanını kullanabilme, sezgiyi arttırma, mekanını koruma, alan kurma ve dayanıklılık esas alınır.

Majikal ritüellerde, elemental davetlerinde;  ‘Daire Açma’ korunmak için gereklidir. Temiz alanın süpürülmesi, parlak bir ışığın aktığını imajine etmek, dört köşeye farklı materyaller serpmek, güç çemberinin çevresine koruyucu olduğu düşünülen objeler yerleştirmek yapılabilecek rutin işlerdendir.

Elementleri sembolize eden objeler birçok ritüeli canlandırır. Toprak için tuz, Ateş için mum, Hava için, tütsü, Su için güzel koku eklenmiş su gibi. Daire, bazen asa, hançer, bazen de tebeşirle çizilebilir. Kuzeyden başlanarak, saat yönüne kesinti yapmaksızın çizilir, silme de kuzeyden başlayarak ters yönde ilerlemekle mümkündür. Daha ileri tekniklerde, gümüş veya altın renkli bir ışık tahayyül edilerek, daire çizilip sabitlenmesine çalışılabilir. Silerken, daima ufak parçalar halinde dağılan ışıklar imajine edilmelidir.

Farklı aşamalarda, majikal dairelere, tılsım veya adlar yazılmaktadır. Bulunduğu alan etrafına çember çizmek yoğun enerji tutmaya yarar. Daire içinde belli sayıda yürüyerek, ritmle dönmek ve selam vermek başlangıç için önemlidir. Kısa ve kolay ritüel biçimleri, ileri seviyedeki seremonilere beceri bakımından hazırlıktır.

AÇMA-KAPATMA ÖRNEĞİ

Örnek olarak dört elementin gücüne yönelik bir  -açma kapatma-  ritüelinde,  4 kardinal yöne; su ile arındırma, ateş ile kutsama yapılır.

Doğu yönünde; Hava'nın başmeleği Rafael’i (İsrafil), Batı yönünde, Su elementini idare eden isimle, Su'yun başmeleği Gabriel’i (Cebrail), Kuzey yönünde Toprağın başmeleği Auriel’i (Azrail) , Güney yönünde ise Ateş'in başmeleği Michael’i (Mikail) sembolik işaretlerle zikretmek gerekir. Doğu’dan saat yönüne doğru daire içinde yürünür, Batı tarafına geçişte, uygun kelimelerle selamlama yapılır. Kapatma anlarında; yine arınma ve kutsama, ardından doğu kısmından saat yönünün tersine yürünür. Yaratıcı ile birlikte, Hava elemental ruhları  Sylph- Slif’lere, Ateş elemental ruhları Salamander’lere, Su elemental ruhları Undine’lere ve Toprak elemental ruhları Gnom’lara, ayrı ayrı selam, methiye, iletişim, kutsama ve barışın en güzel ifadelerini içeren dualar söylenir.

Böyle bir ritte; Dört Elementin sembol ve enerjilerini  invoke etmekle, güç vücuda akacak, ilerleme açısından dönüşüm yaşanması beklenecektir.

YENİLENME

Her insanın bedenindeki elementler ve Yaradan’la olan bağı, İslam inancında esmalar ile belirlenir. Hava “Hayy” ismine , Su “Muhyi” ismine , Ateş “Mümit” ismine , Toprak “Kabid” ismine, ayrıca eşya da halleri bakımından farklı ilahi esmalara bürünür. Namaz gibi ibadetlerin, dinin ritüel boyutlarını içermesinin yanı sıra, ibadet anındaki her hareketin içerdiği mana ve dili bilmek, ilahi buyruğa uyarak bir vizyonu yeniden disiplinle, tekrarlarla canlı tutmak, yenilenmeyi, birlikle ahengi, ayrıca kendi kutsal alanından övgü ve şükrü en yüce makama iletmeyi olası kılar. Çalışma ve çilesi her zaman değerlidir.

Yılmaz, sarsılmaz irade ile ilerlemesi, sınavı kazanması, arınması gereken, özündeki hikmetlerin ilahisine erişmeyi görev bilen ve çaba veren insanlar için; bu özellikleri onlara öneren dinlerde, tarikat ve öğretilerde de, çeşitli ritüeller yer alır.

Böylece, yüksek bir güçle anlamlı bir bağ kurmak, dua ve eylemle bütünleşen kozmik bir edimle ‘’Yenilenme’’ haline gelmektedir.

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500