Gizemcilikte Asa Sanatı ve Ağaçları

30 November 2017
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Gizemcilikte Asa Sanatı ve Ağaçları

  • 30 November 2017
  • 2817 Görüntülenme
  • YORUM

Özel işlemlerle yapılan asaların, çubuk ya da değneklerin, kullanım izleri, ön Hint-Avrupa zamanlarına uzanır. Asa materyali, manevi alem ile yer arasında; bir gücü dıştan içe, içten dışa kanalize etmenin yolunu açabilen bir anahtarın parçası olur. Bu aracın, hemen her ilkel kabilede, her şaman rahibinde; kutsal bir gücü aktarma ödevi yüklendirdiğine inanılarak, konsantrasyonu bütünlemek adına kullanıldığı görülmektedir.


Asalar, ilk baştaki karakteristik özelliklerini, yapıldıkları ağaçtan ve onun özünün geldiği sihirli elementalden alırlar. Sahipleriyle eşleştikleri anda, onlara ilham verdikleri gibi, onlardan da enerji ve bilgi alırlar. Ağaçların bir bölümü asa yapımına daha uygun niteliktedir, tıpkı insanların bir kısmının saf büyü yeteneğine sahip olması gibi. Meyve ağaçlarından yapılmış asaların daha hafif uçucu özel ve iyi düşünceleri besleyen hareketlere yön verdiğine inanılır. 


Bir velinin asasını yere vurmasıyla fışkıran Asa Suyu gibi, kerametler içeren ağaç kültüne de eşlik ederler. Asa taşımanın peygamber sünneti halinde nitelendirildiği de göz önüne alınırsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. Süleyman ve Hz. Muhammed’in kullandığı asaları hakkındaki batini anlamı irdelememiz gerekli olur. 


Asanın el ile tutulan kısmından üstünün; göksel vahdet seyranına, el ile tutulan kısmının; berzaha, elin altında kalan bölümün de; kesrete, eşyaya işaret ettiği ifade edilir. Böylece, tasavvufi görüşle yapılan bir asa, 3 ayrı kademe ile tasarlanabilir.


Kur’an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nde “Hani, Musa kavmi için su dilemişti. Biz de, ‘asanı kayaya vur’ demiştik, böylece, kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti” ayeti yer alır. Şaban-ı Veli'nin asası ile yere vurarak, bir kerametle zemzem suyu çıkarması örneğinde, kullandığı asanın, eşyaların dahi, kendi boyutundaki ilahi enerji ile özdeşleşmesi gözlemlenmekte ve tasavvufta asa kullanımı bir sünnet olarak onaylanmaktadır. Hazret-i Musa da, asasını yere bırakınca, hemen bir ejderha oluverdi. (Araf 106) Seyyid Sultan Şücaaddin Veli (Baba İlyas Horasani) ise, asi bir topluluğa karşı asasını ejder halinde göstermiş, kerametleri halk arasında anlatılarak kayıtlanmıştır. 


Sihirbazlardan rahiplere, dervişlerden velilere, Antik Mısır, Grek ve Roma'da, Kelt'lerden Zerdüşt'lere, Babil'den Batı Afrika'ya, Seylan'dan Japonya'ya dek gizemcilikte kullanılmış önemli bir unsur olan asaların yapımı birçok yerde çoklu senelere dayanan asil ve saygın bir sanatla ele alınır. 

Asa Ağaçları

Özel ağaçları ayırt edebilmek yılların tecrübesinden geçse de, bu engin sanat için,  Abanoz, Akasya, Akçaağaç, Ardıç, Atkestanesi, Alıç, Armut, Ayva, Asma, Çınar, Ceviz, Çam, Çobanpüskülü, Defne, Dişbudak, Elma, Erik Nar, Fındık, Ihlamur, Gürgen, Kara Ceviz, Karaağaç, Çam, Kavak, Kayın, Kestane, Kiraz, Kızılcık, Kül, Meşe, Köknar, Ladin, Mürver, Porsuk, Badem, Zeytin, İncir, Meşe, Sedir, Selvi, Söğüt, Üvez, Gül ağaçları öne çıkan özel ağaçlar olmuşlardır.
Farklı Grimoire'lerde değişik asa yapımlarına rastlamak mümkündür. Cesaret aşılayan Fındık ağacından, Cıva gününde (Çarşamba günü) ve gündoğumunda kesilerek, semboller ve isimlerin oymalanması, tılsımlanması, günün meleğinin defne ağacından yapılmış ilk harfinin materyale ilave edilmesi gibi.

Ritüellerin, törenlerin ve sihrin önemli unsurlarından biri büyülü bir asadır. Bu konuda, çeşitli ağaçları ve özelliklerini incelemek gerekir.

Ağaç Özellikleri

İlk olarak Akasya mükemmel notu alır. Meşe müthiş bir ruh taşır. Kavak esnekliği sağlar. Badem; Abramelin'in Kutsal Büyü Kitabı'nda öne çıkar. Söğüt ve Pelin, düşünce yoğunlaştırıcıdır.


Süleyman'ın Küçük Anahtarı'na göre; Fındık ağacından asalar çok özeldir. Kızılcık sopası ve Sedir ağacı değneği, Mars'ın ruhlarına seslenebilir. Kızılcık tanen içermektedir. Ayva, Ceviz ve Gül, Süleyman'ın Küçük Anahtarı'nda sihirbazın asası  için uygun gösterilmiştir. Söğüt, ayni Grimoire için, 'Ay'ın ruhları'nı çeken özellikler taşır. Defne, Güneş'in ruhlarına ve İkizler Burcu sembolüne işaret eder, ateşle doludur. Mersin, Venüs'ün ruhlarına çağrı yapabilir. 


Agrippa'ya göre; Badem ve Fıstık Jüpiter gezegeniyle ilişkiyi yükseltir. Zeytin, Jüpiter ve Ay ile ilişkili olan kutsal ağaçtır. A. Levi de  Badem veya Elma'yı önerir. 


Druid'ler Elma dalından asaları daha sık kullanmışlardır. Çobanpüskülü- Holly Druidler tarafından kutsal sayılır, kehanet için uygundur.


Franz Bardon'a göre, Kül ağacından yapılmış sihirli değnek,  şifa vermekte kullanılmalıdır. İskandinav mitolojisinde yaratılmış ilk ağaç olan Kül Ağacı adeta düşünür, duyar,  insan ırkının ilk modeli olduğu varsayılır. Yine Bardon'a göre, dilek değneği için Fındık veya Söğüt kullanılır. Ash-Çiçekli Dişbudak mistik güçleri perilerden taşıdığına da inanıldığı için önem kazanır. 

Kayın ve Defne Jüpiter'e adanır, Terazi göksel işaretiyle bağlantı kurarlar. Çamlar, Kova'nın Zodyak im'ine atanır. Karaağaç, Balıkların Zodyak işaretiyle bağlantılıdır. Kestane; Aslan burcu ruhuna seslenir. At Kestanesi ve Ardıç, Satürn'ün ruhlarına çağrıda bulunur. Beyaz İncir de Jüpiter'e atanmıştır. Selvi; sihirli daire ve alan çizmekte en etkinidir. 


Abanoz Hermes'in asalarındandır, bir kristalde görünmesi için, meleklerin kristale çağrılması, ya da düşmana saldırmak için formüller ile birlikte, abanoz çubuk kullanılması öngörülür. Grimorium Verum'da, temel ruhların ve iblislerin çağrısında, abanoz asanın çok verimli olduğu öne sürülür.


Goetia, Grand Grimoire ve Alphonse Levi kitaplarında, büyülü değnek için, Elma-Hazel kullanımını öneren çok sayıda kaynak vardır. Bacon, büyülü bir asanın Defne ağacından olması gerektiğini söyler. Erik, Armut, Nar dalları asalar, Zerdüşt ayinlerinde sık kullanılmış ve Jüpiter ile ilişkilendirilmiş meyve ağacı dallarından asalara örnektir. 


Asa Uzunluğu ve Ek Unsurlar 


Clavicula Salomonis-Süleyman'ın Küçük Anahtarı'nda; asa uzunluğu 1,5 fit, kalınlığı ise 1 inç olmalıdır. Avesta, uzunluğu bir dizin yüksekliğinde verir. Antik sanat; asa için yaklaşık olarak kolun uzunluğunu gösterir. Abramelin'e göre, dirsekten parmak ucuna kadar ölçülen parmağınız uzunluk ölçüsüdür. 


Bazı özelliklerini artırmak için asalara malzeme ekleme örnekleri verilebilir: Bunlar; kehribar, ametist,beril, alaca akik, mercan, yakut, bakır, altın, kristal, zümrüt, gümüş, jasper, lapis lazuli, akik, yakut, topaz, safir gibi taşlar ve montajlanmalarıdır. Bakır, altın, gümüş metalleri ise, ince levha halinde monte edilir. 


Asa içinde ya da bölmesinde, çeşitli kuş tüyleri, kuş kemikleri, hayvan kılı, yılan derileri, tohumlar, boynuz çeşitleri, kemikler ve bazı bitkiler de kullanılmaktadır. Örneğin, Sarı Kantaron negatif amaçlı işlemlerde kullanılacak asanın tepesine bağlanır. Son olarak; kutsal ad, sembol, harf dizeleri, tılsım çizimleri eklenir, asayı kutsayan işlemler ile bütünleşilir ve asanın sağ elde tutulması gereği onay görür. 
 
Ferda Ercan Uyulan

Yorumlar

Yorum Yap

500