Eski Mısır Rüya Papirüsü ve Rüya Yorumları

01 September 2020
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Eski Mısır Rüya Papirüsü ve Rüya Yorumları

  • 01 September 2020
  • 3512 Görüntülenme
  • YORUM

 

Antik Mısır uygarlığında, rüyaların, öte alemle iletişim kurma aracı sayılması, ruhun bedenden ayrı bilinerek, onun bir yaşantısı olduğuna inanılması ile ilişkilidir. Böylece ruh dolaşır, geleceği tahmin etmektedir, hastalıkları da teşhis ederek, gerçeğin uzantısı sayılan rüyalar aracılığı ile mesajlarını yakalar. 12. hanedan'a (M.Ö 2000-1800) ait olan ve bir papirüs üzerine yazılmış bilinen en eski tarihli Rüya Papirüsü, British Museum'da bulunmaktadır. Geçmişte rüyaların tabiri, insanlarla, yönetimler üzerinde güçlü bir rol oynamıştır.

Antik Mısırlılar, rahatsızlıkların giderilmesi, devlet kararlarının alınması, tapınak inşası veya bir savaşın zamanı gibi olayların düzenlenmesinde rüya mesajlarını kullanmışlardı. Birçok farklı rüya türünün anlamı üzerine kurulu bir “Rüya Kitabı”na sahiplerdi. Rahipleri sıklıkla rüya çevirmenliği yaparak, rüyaya yatma tekniğinin babaları kabul edilirdi. Bir Mısırlı, sorun yaşadığında, bir tapınakta, yağların, tütsülerin uyku veren aromaları içinde uyur, belli yiyecekler yerdi, sonra rahip o gecenin rüyalarını yorumlar, düşlerin çoğu, geleceğin ilahi tahminleri kabul edilirdi. Tanrılar tarafından yaklaştırılan felaketlerden ya da güzelliklerden haber verebilecek mesajlar rüyalarda aranırdı, bu nedenle, rüyaların önemini anlamak, kültürlerinin bir parçasıydı. Rüyaların, öte alemlere pencere açtığına, yaşayanların, ölenlerin faaliyetlerini rüyalarla görebildiğine inanılırdı.

Eski Mısır Rüya Papirüsü, bazen II. Ramses'in erken dönemine de tarihlenmektedir. Krallar Vadisi'nin yakınlarındaki Deir el-Medine'deki mezarlıkta bulunmuştur. Asıl sahibinin kim olduğu belirsizdir, fakat yazarı Qeniherkhepshef'in eline önceden geçmiş de olabilir. Yazar, papirüsün diğer tarafında, Hz. Yusuf'a gördüğü rüyaları tabir ettiren ve Yahudilerin Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine neden olan II. Ramses'in hükümranlığı elinde bulundurduğu (M.Ö 1279-1213) yılları arasında geçen Kadeş Savaşı hakkında bir şiir kopyalamıştır. Kadeş Savaşı, Hitit kralı II. Muvatallis ve Mısır firavunu II. Ramses önderliğinde, Hitit ve Mısır ordusu arasında geçmiş, Hititlerin ordusuna karşı başarı kazanılmıştır. Anlaşmazlıklar, II. Ramses'in, III. Hattuşili ile imzaladığı Kadeş Anlaşması ile sonuçlanmıştır.

 

 

Yakup Peygamberin oğlu Hz.Yusuf, geleceği rüyalarında gören Firavun II. Ramses'in, 7 yıl bolluk ve 7 kıtlığı öngören rüyasını yorumlar. Bu rüya, Mısır'ın felaketi engelleyerek, yükselmesine katkıda bulunmuştur. Rüya Papirüsü, daha sonraları kâtip Qeniherkhepshef'in genç karısının ikinci kocası Khaemamen'e ve daha sonra oğlu Amennakt'a geçmiş, ikisi de adlarını papirüse eklemişlerdir. Bir kopyası, Ramses II'nin halefi Merenptah (iktidarı, M.Ö 1213-1203) döneminde yazılmıştır.

Papirüsün her sayfasında dikey hiyerarşik işaretler sütunu bulunur “eğer bir insan, şu rüyayı görürse” der, her yatay çizgi bir rüyayı tanımlar, ardından 'iyi' veya 'kötü' buluntu ve yorumlamalar eklenir. Metin ilk önce iyi rüyaları, sonra da kötüleri listeler. 'Kötü' kelimesi kırmızıyla yazılıdır.

Bir çiçek, refah ile ilişkilendirilir.

Bir nehire dalmak, yüzmek veya suya dalış, ya da giysilerini yırtmanın anlamı tüm hastalıklardan kurtulmaktır,

Kendisini ölü görürse veya yaşlı bir adamı gömüyorsa uzun yaşayacaktır.

Süt içiyorsa güç kazanır. Kan içtiğini görürse, düşmanlarının sonunu getirecektir.

 

 

Bir suyun akışını yönlendiriyorsa büyük refaha kavuşacaktır.

Kendisini bir bitki yetiştirirken görürse; refah ile kutsanacaktır.

Eğer eski kutsal bir papirüsten yüksek sesle pasaj okuyorsa, egemenliğini olumlu biçimde kuracaktır.

Ay'ı seyrediyorsa veya su kabağı dikiyorsa, İlahi Güçler tarafından yardıma layık olacağına inanmalıdır.

Eğer, kendini pencereden dışarı bakarken rüyada görürse; bu onun sesli ağlayacağı ve duyulacağı anlamındadır.

Kendini içerken görürse acı çekeceği anlamına gelir. Yılan tarafından ısırılmak dedikodudur.

Aynaya bakan, eşi tarafından ihanete uğrayacaktır.

Bir kuyuya bakmak, hapse mahkûm edilmektir.

Bir dikenin kendisine battığını görürse; yalanlarının başını belaya sokacağını bilmelidir.

Biri, kendisini saçını keserken görürse, evinde bir kayıp yaşayacağı anlamına gelir.

Bir köpek tarafından ısırıldığını gören, üzerinde karanlık büyü olduğunu bilecektir

 

 

Eğer bir salatalık yiyorsa, sözleri zarardır.

Kendini yazarken gören İlahi öfkeyle yüzleşir.

Kendini rüya içinde bir rüyada görenin, yatağı ateşte yanacak, belki eşini kovmak zorunda kalacaktır.

Rüyada ateşte yanarken kendisini görmek, eşi ile kavga edeceğine işarettir.

Ateşten bir parça yanan odunu alıp dışarı fırlatmak, fazlaca ağrı çekileceğine işarettir. Bir odun parçasını alıp yanan ateşe attığını görenin bu rüyası ise, evinde acı yaşanacağını bildirmektedir.

100 üzerinde aktivite içeren rüya, Rüya Papirüsüne kaydedilmiştir. Bunlar, ortalama insanın sık görebileceği türdendir. Papirüs, bir zamanlar mutlaka ki, daha geniş bir arşivin parçasıydı. British Museum'un internet linkinde, papirüsün bağışlayıcıları olan; Lady Edith Chester Beatty ve Sir Alfred Chester Beatty ünvanlı, 1930 yılı kayıtlı papirüsün bir kısmı görülmektedir:

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA10683-3

 

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500