Astral Katlar

31 March 2017
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Astral Katlar

  • 31 March 2017
  • 1660 Görüntülenme
  • YORUM

 

Astral katlar, farklı realite boyutlarının uzantılarıdır. Şuurun enerjisi ile düşünce formları, Astral Alem’de varlık kazanır. İnsanların hayal güçleri, ortak bilinç alanından yansıyan inanç sembolleri, dinsel, mitolojik, etnik her form; kitle bilincinde doğup gelişen ve inançla güçlenen kimliklerle Astral Alem’de yaşatılır. Batı ve Doğu geleneğinininisiyatik kurumlarında, ezoterik bilginin özümlenmesi ve bunun yanında tüm maji çalışmalarının gerekli unsurlarından biri olarak, astral seyahati gerçekleştirebilmek gerekli görülür.

Astral yolculuk yapmaya daha eğilimli kişiler, rüyada iken bunun bir rüya olduğunu idrak ederek, rüyaya müdahale edebilir ve bilinçli olarak serbest bir şuurla rüyayı görmeye devam ederek eylem yapabilirlerse; Lusid Rüya görmüş olurlar. 

Majikal uygulamalarda, astral bedene şuur projeksiyonunun kolaylıkla yapılabilmesi önemli bir edim olarak belirlenir. Böyle bir durumda, beden dışına kolayca çıkılır, ancak insanın başlarda, kendi özel ruhsal titreşimine uyan bir ortamda bulunabileceğini bilmesi gerekir. Fazlaca hayal ettiği ve bilinçaltına ittiği korkular şekillenebilir, hırsları da çeşitli şekiller alarak kendisine görünebilir. Belirli aşamalar kaydetmeden, nefsani duyguları, saldırgan eğilimleri iyileştirmeden, yüksek katlardaki ışıklı alanlara geçiş yapılamaz.

 

Alt Astral Alem’in karanlık düzeyleri, majisyenlerin enerjilerinden yararlanmak için iş birliği yapabilecekleri Demon benzeri varlıklar için uygundur.Örneğin, Eski Mısır veya Babil Panteonu tanrılarından ya da tanrıçalarından birinin, belli bir arketipe tekabül eden kopyası dahi astral alemde bulunmaktadır. Tapım yolu ile; insanların geçmişte yoğun olarak kurguladığı düşünceleri ve imgelem güçleri sayesinde, astralde gerçekten hayat bulmuş bu kopya ile bağlantı kurulduğunda, majisyen, bir müddet için bu formla özdeşleşerek, onun enerji ve yetkinlik gücünü kullanabilir.

Çeşitli alt seviyelerde şeytani varlık formları kimi zaman insanların hayal ettiği şekillerde, hatta fizik alemi maji yolu ile etkilemesi mümkün görülen bir enerji yığılması ile, asırlardır güçlendirilmiş durumdadırlar. Hepimizin ürettiği ve yaydığı düşünceler, astral alemin katlarında kendine yer bulabilir. Kötücül olanları, zayıf düşeceğimiz anda bizi sarmaya hazır beklerler, zihin faaliyeti ile ne üretiyorsak, o da astral planda belli titreşimlere ve formlara dönüşecektir.

Sürekli olarak beyin faaliyetini olumsuz yönlere, kötü iş, düşünce ve eylemlere harcayan biri, Cennet veya Cehennem ortamını kendi kendine yaratıyormuşcasına; astral alemin negatif katmanlarına bu düşünceleri biriktirir. Ölünce, bunlar çevresini sarar ve o alana doğru çekilir. Çünkü artık bu saha, tüm nefs bataklığını kapsamaktadır, buna insanın kendi çabasının meyvesi diyebiliriz.

Astral alemin katlarında olağanüstü güzel yerler bulunur, bunlar, pozitif ruhsal titreşimlere uyan biçimdedir. Astral alemin bazı katlarına giriş ise, bambaşka bir çalışma düzeni, ayrıntılı izin, sembol, parola ve yoğun konsantrasyonla; okült birikim gerektiren gerçek dışına doğru bir zaman yolculuğuna benzemektedir.

 

Ferda Ercan Uyulan


Yorumlar

Yorum Yap

500