Asa, Kozmik Asa ve Tıp Sembolü Kadüse

31 October 2017
Ferda ERCAN UYULAN

Uzun zamandır Okültizm, Parapsikoloji, Ezoterizm ve Teorik Fizik üzerine araştırmaları olan İzmir doğumlu yazar; ilk kitabı ''Kozmik Arayış''ın ardından bilinmeyenlere yönelik ''Gizli Boyutlar'' TV programlarını hazırlayıp sunmuştur. İkinci kitabı ''Okültizm ve Enerji'' ile okuyucu gizemler dünyasında dolaştırırken, aynı zamanda hakikat arayışı ve bilgi ile güçlenmeye çağırıyor. Yazar, Facebook sayfasını da aktif olarak kullanmaktadır. facebook.com/okultizöveenerji

Asa, Kozmik Asa ve Tıp Sembolü Kadüse

  • 31 October 2017
  • 1461 Görüntülenme
  • YORUM

Asa, Kozmik Asa ve Tıp Sembolü Kadüse

 Asa hakkındaki gizemlerin bir kısmını, majisyenin iradesinin güçlenmiş hali olarak idrak etmemiz mümkün. Asalar, özel eşyalardır ve her majisyen, yalnız kendi asasını kullanır, bir diğerinin asası öbüründe işe yaramayabilir. Asanın gücünü arttırmak için yapılan her işlem, birinci derecede önem taşımaz. 

İster özel bir günde, özel bir ağaçtan veya değerli bir taştan yontulmuş olsun, isterse uygun tılsımlarla tasarlanıp desenlenmiş olsun veya yapım aşamasında dualar okunmuş, uygun Ay, Yıldız ve Gezegen zamanları beklenmiş olsun; tüm bu şartlar asanın gücünü arttırmak için yan etkenler olarak kalacaktır.

Asa’nın esas gücü; yalnızca düşünceyi ve iradeyi kendisinde bir odaklanma noktası gibi toplamaya yarayan unsur olmasından kaynaklanır. Büyülü sözcükler ise, meditatif bir etken olarak irdelenmelidir. Asıl güç; düşünce gücünün, imgeleme potansiyelinin ve iradenin bir arada kullanılarak, yoğun etki yaratmasıyla ortaya çıkacaktır. Diğer nedenler ise, tümü ile, olaya eşlik eden katalizörlerdir. Bazı asaların belirli dalga boyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı, çok eskilerin gizli bilgilerindendir.

Mısırlı rahiplerin ''Maht-Heru'' denilen ''Güç Sözcükleri'', büyük enerjileri toplamış özel söz kalıplarıydı. Onların granit blokları bu ses gruplarının zikri ile hareket ettirdiği gibi, Eski Babil’de sesin, ağır blokları kaldırmak için kullanıldığı söylenir. Eskilerin majikal asaları, fırtınalar çıkarabilen ve yer çekimini yenebilen özelliklere de sahipti.

Asaların tepesinde bazı özel taşlar da kullanılır, bunlar enerjiyi asaya toplayıp yayma görevi yapmaktadır. Birçok uygarlığın kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde, her şeye uzanabilen belirli bir enerjetik gücü sembolize etmekle beraber, manyetik etkilere de yön verebilir. Asa İngilizcede “Wand” olarak kısa ve sihirbazların kullandığı çeşitli materyallerden yapılmış çubuk biçimlerine verilen addır. “Staff” olarak geçen asa ise, daha uzun tasarlanmıştır ve belirli statüye sahip insanlara özgü bir yardımcıdır. Hemen belirtmek gerekirse; psişik enerjilerin rolü olmadan, yine bir işe yaramayacaktır; gücün etkisini büyüten şey, düşünceyi yoğunlaştırma yeteneğidir.


Thoth’un asası, spiral biçimde iki yılanın sarılı olduğu bir asadır (Kadüs). İkiz yılanlar, yarı uyku halinde enerji olan, Kundalini, Yılan Ateşi'nin uyandırılması anlamını içeriyor. Diğer tüm Mısır tanrıları ve tanrıçalarını de ellerinde asaları olmadan görmek mümkün değil. Asalar Güç sembolüdür, aynı zamanda peygamberler, gizemciler, tarikat liderleri, krallar, rahipler ve askeri otoriteler tarafından kullanılmıştır. 

Kozmik Asa

Bazı asaların üzerinde yer alan kozalak figürü, epifiz bezini sembolize ederken, Asa; belkemiği, Kadüs'ün orta sütunu olan omurilik ve en üstünde, kozalaksı bez, epifiz ile betimlenmiş olur. Belkemiğimize yani Asa'ya, iki tarafından dolanmış “çift yılan” (Kadüse) olarak sembolü, Dünya’nın farklı yerlerindeki hemen tüm ezoterik sistemlerde kullanılmıştır. 

İki yılan; Su ve Ateş olarak, omurilikten yukarı spiraller çizerek yükselir, dualitenin bir başka anlatımıdırlar. Bu ise, mikrodan makroya kozmosun enerji dönüşümü ve fizikte dolanıklık işaretidir. Merkür Kadüsü, iki yılanın dolandığı kanatlı asadır. Kanatlar arınıp yükselmeyi, yılanlar yaratılışın temel güçlerini anlatmak içindir.

Birbirine dolanmış çifte yılan, diğer yandan DNA sarmalı ve Tıp sembolü olur. Kutsal sembol Kadüse; hem yılan, hem spiral, hem de kanatlarla sonsuzluğu anlatırken, mucizevi dönüşümün ve Hermes ile Merkür yıldızının bilgisini dile getiriyor, Dünya Tıp Birliği tarafından 1956 yılında resmen kabul edilerek, sembol olmakla, şifaya da işaret ediyor. Asaya sarılıp yükselen iki yılan, zıtlıkların bütününün, yin ve yang dengesinin, ayrıca siklusların ve tekamülün açılımını vermektedir. Kanatları ile, bilginin özgürlüğünü ve kozalak ile, 3. gözün ilahi bilince açılmasını anlatır.

Kozmik Asamız; uyuyan “Ateş Yılanı”mızdır, soyut gizemli enerjimizdir. Kutsal bir gücü dünyaya aktarabilir, çalışmalarla aktive edilebilir.
 
Ferda Ercan Uyulan

Yorumlar

Yorum Yap

500