Huriye Serter: “2019’DA Kadınlar Yeterince Temsil Edilemedi”

 |  || Huriye Serter: “2019’DA Kadınlar Yeterince Temsil Edilemedi”
1 Ocak 2020

Huriye Serter: “2019’DA Kadınlar Yeterince Temsil Edilemedi”

  • 1 Ocak 2020
  • 670 Görüntülenme
  • 0 YORUM

İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (İZİKAD) Huriye Serter ile 2019 yılında kadınların iş hayatındaki temsilini değerlendirdi. Erkek egemen olarak kalmaması gerektiğini belirtken Serter, “2019’da da bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik  gibi beceri ve bilgi gerektiren alanlarda kadınlar yine yeterince temsil edilemedi” dedi.

 

2019 yılını kadınların iş hayatına katılması konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her yıl büyük bir merakla kadın ve iş yaşamı konusundaki istatistiki bilgileri bekliyoruz. Şu an henüz 2018 yılı verileri var elimizde. Türkiye’de iş gücüne katılım oranında 31 milyon 75 bin kadın potansiyeli varken bunların sadece 9 milyonu iş hayatında. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke arasında 130. sıradayız. 2006 yılında bu sıralamada 105. olan ülkemiz, 12 yılda 25 sıra geriledi. 

2019’da da bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik  gibi beceri ve bilgi gerektiren alanlarda kadınlar yine yeterince temsil edilemedi. Oysaki biz mühendis kızlarımız artsın istiyoruz. Bu alanlar sadece erkek egemen alanlar olarak kalmamalı. Belki masalları değiştirmeliyiz. Kızlarımız prenses olmak yerine mühendis olmayı istemeli. Çocuk bakımı, varsa evde yaşlı bakımı gibi işler sadece kadının göreviymiş gibi algılandığı için 2019 yılında da kadının işini sürdürebilmesi için bu sorunların çözülmesi adına gerekli adımlar atılmadı.

Hamile kalıp işten ayrılan kadınların geri dönüşleri için gerekli önlemler alınmadığı ve yeterince desteklenmedikleri için 2019 yılında da anne olup işine ara veren kadınların yüzde 60’ı gerekli koşullar sağlandığında işlerine geri dönmek istediklerini söylüyorlar. Anlayacağınız kadınların başarıya giden yolları 2019 yılında da pek çok engelle doluydu.

Yeni yılda kadınları daha çok iş hayatına kazandırmak adına ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz?

İZİKAD’ın temel amacı ve vizyonu; daha çok kadını iş gücüne dâhil edebilmek, daha çok kadını girişimci olarak iş dünyasına kazandırabilmek. 2008 yılından bu yana bunun için çaba gösteriyoruz. Bunun için pek çok proje gerçekleştiriyoruz.

Hiç işi olmayan kadınlarımız için yaptıklarımız var, meslek edindirmek, dijital dünyaya onları hazırlamak gibi ve iş yaşamına dâhil olmaları için eğitimler vermek, KOSGEB girişimcilik fonlarından yararlandırmak için yardımcı olmak, sertifika sahibi yapmak gibi. Bir de işi olup da güçlendirmek için birlikte çalıştığımız kadınlarımız var. Onlarla da kişisel gelişim eğitimleri, sosyal aktiviteler, b2b’ler, rol model çalışmaları, mentorluk etmek gibi konularda yol göstermeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda belli bir noktaya gelen ve karar mekanizmalarında olan kadınlar ki bunların içinde kendi üyelerimiz de var. Bu statüdeki kadınlarla da uluslararası alanda iş yapmak, ağ oluşturmak gibi çalışmalarımız sürecek. Aynı zamanda kadınların iş gücünde tutulması, iş gücüne katılımlarının sağlanması kadar önemli, bu konuda da çalışmalarımız sürecek.

Ege Life | Huriye Serter: “2019’DA Kadınlar Yeterince Temsil Edilemedi”

“ERKEK EGEMEN ALGISINI KIRMAK İÇİN KADINLAR ÇOK MÜCADELE ETMELİ”

Kadınların iş hayatındaki söz hakkı konusunda neler düşünüyorsunuz?

Karar mekanizmalarında kadınların bulunmasını soruyorsanız, bu konu da üstünde durulması gereken bir konu. Çünkü genelde kadın iş gücünü daha alt basamaklarda kullanıp üst yönetimde erkek egemen bir anlayış hâkim. Bunu kırmak için de kadınların çok mücadele vermesi gerekiyor. İş dünyasının da kadın liderler yetiştirmek için gerekli bilince ulaşması gerekiyor. Şunu bilmeliler ki üst yönetimde kadın sayısı arttıkça ve kadının istihdamında OECD ortalamasını yakaladığımızda milli gelirimiz yüzde 20 daha artacaktır.

Türkiye’de Yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 13ler civarında. Kadınlar daha çok aile üyesi oldukları için yönetim kurulundalar. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen kadınlar yönetim kurulu üyeliklerinin yüzde 8,9’unu oluşturuyorlar. Bu aşamada Webs ilkelerinin iş dünyasında uygulanması ve bu ilkelerin iş dünyası tarafından içselleştirilerek yaygınlaştırılması da çok önemli. Biz İZİKAD olarak BM Global Compact imzacısı ve Weps ilkeleri İzmir platformu temsilcisiyiz.

SADECE CİNAYET DEĞİL, BU BİR KADIN KIYIMI”

Maalesef ki ülkemizdeki acı gerçek olan kadın cinayetleri son zamanlarda artmış durumda. Sizce ülkedeki bu olumsuz durum kadınların iş hayatını etkiler mi?

Evet, kadın cinayetlerinin dozu giderek artarak hepimizi inanılmaz derecede rahatsız etmektedir. Sadece cinayet değil, bu bir “kadın kıyımı”. Son on yılda tam 3000 civarında kadın öldürüldü ülkemizde. Oysaki 2011 yılında imzaladığımız ve hatta imzalayan ilk ülke olduğumuz İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı belki de bu kadınlar ölmeyeceklerdi. Yasalarımız var ama maalesef uygulanmıyor. Bu sorun bir kadın sorunu değil aslında insan hakları sorunudur. Bu olumsuz durum elbette kadınların özgürce sokağa çıkabilmelerini baskı görmeden istediklerini özgürce gerçekleştirebilmelerini engelliyor. Kadınların şiddetle mücadele edebilmesi aynı zamanda ekonomik özgürlüklerine bağlı bir durumdur. Şiddetle bastırılmış, sokağa çıkması, özgürlüğü engellenmiş olan kadın özgüvenini de kaybetmiş kadındır. Dolayısıyla kadının şiddete karşı koyabilmesi ve bu konuda bilinçlenerek cesaretlenmesi; iş dünyasında var olması, kendi parasını kazanması ve ayaklarının üzerinde durabilmesi ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda ise kadın istemediği bir işte çalışmaya zorlanmakta, kazandığı para elinden alınmakta ve ailenin geçiminin sağlanması kadına yüklenebilmektedir. Bu da kadına uygulanan şiddetin bir başka türüdür.

Çalışmak için imkânı olup ancak çeşitli baskılardan dolayı iş hayatına giremeyen kadınlar için neler söylemek istersiniz?

Kadınların yaklaşık yüzde kırkı aile bireyleri ve akrabaları tarafından engel olunduğu için çalışamadığını beyan etmektedirler. Önce baba baskısı ardından koca baskısı ile kadın çalışmaz zihniyeti ile birtakım baskılara maruz kalıp hayatının güvencesini elde edemeyen kadınlarımız daha sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanıp pek çok problemle baş başa kalmaktadırlar. Kadınlara karşı önyargıların aşılması, iş ve aile hayatının uyumlandırılması, ev işlerinin ve çocuk bakımının eşler arasında paylaşımı gibi çözümler ile kadınlara yönelik istihdam şiddeti de azaltılabilir.

Bence bütün kadınlar çalışmalı, geleceklerini erkeğin inisiyatifine bırakmamalı. Geleceğin ne getireceği hiç belli olmaz. İsteyip de çalışamayanlar için cesaretli olmalarını, ikna kabiliyetlerini geliştirmelerini, vazgeçmeden kendilerini iyi ifade edebilmelerini ve ne istediklerini çok iyi bilmelerini yani öncelikle kendilerini tanımalarını ve yetkinliklerini arttırmalarını, mutlaka eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Umutlarını kaybetmeden direnmelerini ama bu süreç içinde mutlaka kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Yeter ki istesinler, mutlaka bir yolunu bulacaklardır. İstemek yapabilmenin yarısıdır.

 

 

 

  • Süleyman GÜLEN

Yorumlar

Yorum Yap

500