Tarihte Şubat Ayı

DOSYA & HABER | DOSYA || Tarihte Şubat Ayı
1 Şubat 2018

Tarihte Şubat Ayı

  • 1 Şubat 2018
  • 672 Görüntülenme
  • 0 YORUM


“Türklerin mahvolmaması için propaganda, isyan, her şey meşru olacaktır.*” sözü İzmir’in işgali esnasında Yunanlara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in 14 Şubat 1919 tarihli yazısında geçmektedir. Şubat ayı, kendini gizlemiş eksik günleriyle silik bir ay gibi görünse de, tarihimizde birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır.


Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


3 Şubat 1951 tarinde Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıkmıştır. 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiştir. 4 Şubat 1902 yılında Paris’te ilk Jön Türk kongresi gerçekleştirilmiştir. 2 Şubat 1914’te İstanbul’da ilk kız elektrikli tramvay açılmıştır. Miladi Takvim ilk kez Osmanlı Devleti zamanında Takvim-i Garbi ismiyle 21 Şubat 1917 tarihinde yürürlüğe konmuş, Cumhuriyet devrimleriyle resmi olarak kabul edilmiştir. 

Ege Life | Tarihte Şubat Ayı

Direniş sırasında 6.317 kişinin hayatını kaybettiği Antep’e, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde Gazi unvanı verilmiştir. 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi, Atatürk’ün konuşmasıyla açılmıştır. 17 Şubat 1925’te Aşar Vergisi kaldırılmıştır. 17 Şubat 1926 yılında Medeni Kanun kabul edilmiştir. 19 Şubat 1932’te Halkevleri kurulmuştur. 

Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


8 Şubat 1934’te Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. 8 Şubat 1935’te Türk kadını ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullandığı genel seçimler sonucunda meclise girdi. 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’nın ikinci maddesi değiştirildi: “Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.” 


Ege Life | Tarihte Şubat Ayı

1935 Şubat ayında İstanbul güçlü kar fırtınalarından birini yaşadığı bir kışta, İstanbul Belediyesi gelen şikayetler dolayısıyla kar topu oynanmasını yasaklamış, kar topu oynayanların para cezası alacağını duyurmuştur.

Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


4 Şubat 1947’de, hemen sekiz yıl öncesinde topraklarımıza katılmış olan Hatay’da tüm yer adlarının Türkçeleştirilmesi kararı alınmıştır. 5 Şubat 1935 yılında ilk Türk tangosu “Mazi Kalbimde Bir Yaradır,” Seyyan Hanım tarafından seslendirilmiştir. Devlet Sanatçımız İdil Biret, henüz 10 yaşlarındayken Şubat ayının 14’ünde Paris’te ilk piyano resitalini gerçekleştirmiştir. 15 Şubat 1959’da Atatürk’ü konu alan “The Incredible Turk” belgesel filmi CBS kanalı aracılığıyla yayımlanmıştır.


Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


4 Şubat 1935 Atatürk’ün bildirgesi; “Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir eğitiminde olduğu kadar beden eğitiminde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir kuşak yetiştirmek ana siyasamızın açık dileğidir.”*

Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz, önemli bestecimiz Sadi Işılay, ilk Türk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli, söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel,  ünlü yazar Sabahattin Ali, oyuncu Ferhan Şensoy ve Deniz Gezmiş, şubat ayında dünyaya gelmiştir. Cura, bağlama ve divan sazlarını birbirine bağlamasıyla elde ettiği yaren adlı dünyada başka bir örneği olmayan sazıyla Türk Halk müziği üstadı Özay Gönlüm, 5 Şubat 1940’da doğmuştur.


Ege Life | Tarihte Şubat Ayı

1886 yılında doğan Mihri Müşfik Hanım ilk Türk kadın ressamımızdır. Yunanların yenilgisinin ve Kurtuluş Zaferi'nin ardından Atatürk’ün portresini yapmıştır. Bu portre Cumhuriyet’in ilanının ardından Türk ressam tarafından yapılan ilk Atatürk portresi ilanını taşımaktadır. Portre, Yugoslavya kralına armağan edilmiş, 2. Dünya Savaşı sırasında Belgrad Sarayı’nın tahrip edilmesiyle kaybolmuş ve ancak 1990'lı yıllarda tekrar ortaya çıkmıştır. 


Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


Barış Manço, Müzeyyen Senar, oyuncu Vahi Öz, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Halit Karsıalan, Hasan Ali Yücel, ilk kadın arkeoloğumuz Jale İnan, usta yazar Yaşar Kemal; şubat ayı içerisinde dünyaya veda etmiştir. 

Ege Life | Tarihte Şubat Ayı


9 Şubat 1441’de doğan Ali Şir Nevai, büyük bir şair olduğu gibi büyük bir devlet adamıydı ve tarihimizde önemli bir yer edinmiştir.


“Dostlarım, bu devrin insanlarında vefa aramayınız; 


onlar, göğün güneşi de olsalar, göz nurunuzdan parlak görmeyiniz.”
*Turgut Özakman 1881 – 1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi 


Yazı: Ezgi BAĞCI

Yorumlar

Yorum Yap

500